ស្ដាយណាស់! សត្វស្លាប នៅបឹងស្នេហ៍ ខេត្តព្រៃវែង បានងាប់ជាង១ពាន់ក្បាល ដោយមន្ត្រីជំនាញសន្និដ្ឋានថា ដោយសារតែ…

(ព្រៃវែង)៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រៃវែង បានឲ្យដឹងនាថ្ងែទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១នេះថា សត្វស្លាបបឹងស្នេហ៍ខេត្តព្រៃវែង ងា.ប់ជាង១ពាន់ក្បាលហើយ បើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ២០២១ មកទល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ២០២១ ហើយមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសន្និដ្ឋានថា ពុលដោយសារវាចុះផឹកទឹកបឹង ហើយការងារបន្ តមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រៃវែង និងសហគមន៍បឹងស្នេហ៍តាមដានបន្តទៀត៕

ប្រភព៖ មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តព្រៃវែង