មិនធម្មតា! កងទ័ពថៃ បានបង្ហាញកាំភ្លើងម៉ាក “DTI7” ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដើម្បី…

(ព័ត៌មានបឋម)៖ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន បាងកកប៉ុស្ត នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះថា​ កាលពីថ្ងៃអង្គារទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញនេះ កងទ័ពថៃបានបង្ហាញកាំភ្លើ.ងម៉ាក “DTI7” ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់ ដើម្បីកាត់បន្ថយលំនាំចូលអាវុ.ធសម្រាប់ការពារប្រទេស។