មិនធម្មតា! ក្រុមការងារល្បាត រកឃើញសំណាកផូស៊ីល នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក ខេត្តមណ្ឌលគិរី…

(ព័ត៌មានបឋម)៖ ថ្មីៗនេះក្រុមការងារល្បាត បានរកឃើញសំណាកផូស៊ីលនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។ តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពុជា មានលក្ខណៈជីវសាស្រ្ត និងសក្តានុពលធម្មជាតិពិសេសសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖