ឪព្រះអើយ! ស្រ្តីជាម្ដាយ ដែលបានប្រើ ហិ ង្សា វា យ បោក និងយក កាំ បិ ត ចា​ក់ ពោះកូន អាយុ៣ខែ បណ្ដាលឲ្យ…

(ក្រចេះ)៖ សមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះ ឃា.ត់.ខ្លួនស្រ្តីជាម្តាយដែលបានប្រើ.ហិ.ង្សា.វា.យ.បោកនិងយក.កាំ.បិ.ត.ចា.ក់.ពោះកូនអាយុ៣ខែ។ បន្ទាប់ពីប្រើ.ហិ.ង្សា.ដោយបាន.វា.យ.បោ.កនិងយកកូន.កាំ.បិ.ត.ចា.ក់.ពោះកូនស្រីអាយុ៣ខែ បណ្តាលអោយរង.រ.បួ.ស.ធ្ងន់ធ្ងររួចមក។

ស្រ្តីស.ង្ស័.យជាម្តាយឈ្មោះសួសដួង អាយុ២៤ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកក្តី.ឃុំស្នួល.ស្រុកស្នួល បានគេចខ្លួន។ តែយ៉ាងណានគរបាលព្រហ្ម.ទណ្ឌ.ស្រុកស្នួលបានស្រាវជ្រាវចា.ប់.ខ្លួនស្រ្តីដៃដល់រូបនេះបាននៅថ្ងៃទី០៧ខែកុម្ភះ ក្រោយរត់គេចបានមួយថ្ងៃ៕